Radonbesiktning Stockholm - snabb radonbesiktning för din bostad eller sommarstuga

Comnet AB - Radonbesiktning Stockholm hjälper dig att välja rätt åtgärd när en radonmätning visat förhöjda värden. Boka ett besök av en av våra välutbildade besiktningsmän redan idag för att identifiera radonkällorna. Du får då en väldokumenterad plan för att effektivt kunna åtgärda radonläckaget i ditt hus. Vi genomför radonbesiktningar i Stockholm, Södermanland och Uppsala och kan snabbt vara på plats hos dig.

Om Radonbesiktning Stockholm

Radonbesiktning Stockholm har lång erfarenhet och stor kompetens. Det tar i allmänhet aldrig mer än en vecka innan vi är på plats efter ett du först har kontaktat oss. Våra besiktningsmän är självklart certifierade och har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens radonutbildningar. Våra mätinstrument för radon- och gammastrålmätning kalibreras regelbundet för högsta tillförlitlighet. Efter en radonbesiktning får du självklart ett förslag på åtgärder som löser dina radonproblem. Vi lämnar alltid kostnadsförslag för radonsanering i samband med detta.

Det här gör vi på Radonbesiktning Stockholm

1

Spårar radonkällan

2

Ger dig en skriftlig radonrapport med åtgärdsförslag

3

Kostnadsförslag för sanering

Spårning av radonkällan

När vi på Radonbesiktning Stockholm kommer ut till dig tittar vi först på huskonstruktionen, efter det mäter vi gammastrålning i väggar och bjälklag, letar läckor och mäter upp ventilationen. När vi har analysen klar får du förslag på vilka saneringsåtgärder som krävs för att lösa problemen

Här ingår:

  • Genomgång av bostaden, ritningar och radonmätningsrapport
  • Kontroll av ventilationen
  • Mätning av gammastrålning
  • Sniffmätning för att hitta inläckande markradon

Komihåg-lista:

Varje lägenhet skall ha ett eget mätpaket

Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

Samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande bör radonmätas för att kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig.

Skriftliga radonrapport med åtgärdsförslag från Radonsanering Stockholm

Här spaltar vi upp orsakerna till de förhöjda radonhalterna. Ger förslag till hur dessa skall åtgärdas och bifogar en kostnadskalkyl.

Vi på Radonbesiktning Stockholm kan i samband med detta även lämna offert för att genomföra radonsaneringen.

Att tänka på innan besiktningen

 

  • Vi behöver mätrapport från senaste radonmätningen, leta även fram planritningen och byggnadsbeskrivningen.
  • Inspektionsluckor, inkommande el och vattenledning samt golvbrunnar måste vara åtkomliga.

Vad innebär en radonsanering?

Insatserna brukar bestå i ökad ventilation, tätning av bottenplatta/grund samt installation av radonsug. Strålning från blåbetong saneras genom förbättrad ventilation. Utgiften för en radonsanering hänger ihop med husets storlek och hur mycket installationer som behöver göras. Att öka självdraget kan ibland räcka vid lägre radonhalter, man kan då sätta in spaltventiler. Radonsanering berättigar till rotavdrag.

Vill du veta mer i detalj hur en radonsanering går till hittar du mer information här nedan.

Sanering av markradon

Steg 1

Tätning av grund och rörgenomförgreningar där radonet läcker in. För att hitta läckställena använder vi oss ibland av en radonmätningsmetod som heter sniffmätning när vi gör vår radonbesiktning.

Fördelar: Litet ingrepp och låg kostnad.

Nackdelar: Finns det många läckställen i plattan är det svårt att hitta alla.

Steg 2

Installation av radonsug, en sådan skapar undertryck under bottenplattan så att radonhaltig luft från marken under huset inte kan dras in i bostaden. Radonsug och steg 1 i kombination ger det bästa resultatet.

Fördelar: Effektiv, ger en påtaglig sänkning av radongashalten.

Nackdelar: Ett större ingrepp i huset vilket medför kostnader.

Kontakta oss vid behov av radonsanering!

Radonsanering när byggnadsmaterial är problemet

Det läcker alltid radongas från en konstruktion som innehåller blåbetong. Hur mycket beror på strålningsklass, kemisk sammansättning samt hur tät ytbeläggningen är. En fördubbling av luftcirkulationen halverar radongashalten.

 

Steg 1

Ofta testar man först att ta bort fönsterlister och monterar kanske spaltventiler i fönsterkarmarna.

Fördelar: Låg kostnad och små ingrepp.


Nackdelar: Kallras, ganska begränsad effektivitet.

Steg 2

Ofta sätter man in ett frånluftssystem samtidigt som man förbättrar självdragssystemet. Kanske har ventilerna varit stängda eller igensatta.

Fördelar: Ganska låg kostnad. Frånluftssystem ökar byter luften flera gånger om.

Nackdelar: Kallras och ökade uppvärmningskostnader. Finns det betydande halter markradon, kan mer luft från marken sugas in och därmed försämra resultatet. I sådana fall kan en radonsug tillsammans med frånluftsystem fungera bra.

Steg 3

Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX system)

Fördelar: Bästa effekten av alla installationer. Luftombytet kan regleras utan problem, samtidigt som värmen återvinns i värmeväxlare.

Nackdelar: Ganska hög kostnad och kräver betydande ingrepp i huset.

Tveka inte på att kontakta oss redan idag - Vid behov av Radonsanerng

Visste du att?

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Beställ din radonmätare - redan idag!